Andelskassen JAK

Information om bankskifte

Andelskassen J.A.K. Slagelse er under afvikling. Det betyder, at kundernes aftaler med Andelskassen løbende bliver opsagt og rente- og gebyrvilkår bliver hævet i det omfang, det er muligt. 
 
Alle kort- og betalingsaftaler er opsagt den 11. november 2016 med ophør den 12. januar 2017. Læs mere her.
 
Alle indlån er opsagt den 30. november 2016 med ophør den 12. januar 2017. Læs mere her.
 
Alle kunder i Andelskassen skal hurtigst muligt rette henvendelse til et nyt pengeinstitut og oprette et kundeforhold der.
 
Arbejdernes Landsbank har tilbudt at overtage kundeforhold fra Andelskassen på de forretningsbetingelser, der gælder i Arbejdernes Landsbank. Læs mere her.
 
Det afhænger af det nye pengeinstitut, hvad der skal medbringes ved oprettelse af nyt kundeforhold. Læs mere om bankskifte her.

 

Hurtige genveje

Nyheder

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger i KR 613 A/S datterselskab af Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol

16.05. 2017

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol 31.05.2017

16.05. 2017

Læs mere

Følg os

Hjemmesider.dk